Kurucumuz Vehbi Koç’un Eğitim yolculuğumuzun başlangıcında söylediği; “Koç Üniversitesi’nin amacı, sıradan olmayan gençlerin iyi yetiştirilmelerini sağlamaktır. Onların yeterli sayıda olmaları ve hak ettikleri liderlik noktalarına gelmeleri sonucu, ülkemizin geleceği güvence altına alınmış olacaktır… Ne kadar çok kaliteli insan yetiştirebilirsek, memlekete o nispette hizmet etmiş olacağız…” ilkesi ışığında;

  • Tüm faaliyetlerimizde kullanmış olduğumuz enerjiyi “milli değer” olarak benimseyip, bu doğrultuda harcamış olduğumuz enerjinin verimli kullanımını sağlamayı, bunun için hedefler oluşturmayı ve sürekli gözden geçirmeyi,
  • Amaç ve hedeflerimize ulaşmak için çalışırken gerekli tüm bilgi ve her türlü kaynağı sağlayacağımızı,
  • Faaliyetlerimiz çerçevesinde enerji verimliliği hususunda uygulanabilir tüm yasal şartları karşılamayı,
  • Enerji verimliliği yüksek ürünler tedariği ile amaç ve hedeflerimizi desteklemeyi,
  • Verimlilik artırıcı projeler oluşturmayı ve uygulamayı,
  • Tüm bunlarla birlikte enerji verimliliğimizi sürekli olarak iyileştirmeyi,taahhüt eder, enerji politikamız olarak ilan ederiz.