ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Koç Üniversitesi olarak çevreyi, gelecek nesillerin yararlanabilmesi için hak ettiği şekilde korunması gereken değerli bir hazine olarak görüyor, bu kapsamda gerekli tüm çalışmaları başta Rumeli Feneri olmak üzere tüm kampüslerimizde hayata geçiriyoruz.

Koç Üniversitesi olarak çevre politikamız;

  • Ulusal çevre mevzuatına, uluslararası çevre yönetim sistemi standardına, Koç Topluluğu ve Vehbi Koç Vakfı gerekliliklerine uymak,
  • Üniversite tarafından kullanılan kampüs ve diğer alanlarla, doğal ve kültürel çevrenin korunmasını teşvik etmek,
  • Mümkün olan her alanda çevre ile ilgili ölçülebilir sürekli gelişmeyi sağlamak,
  • Çevresel boyutları belirlemek, çevresel etkilerin türlerini ve zararlarını tespit etmek,
  • Kirliliği ve atık miktarını en aza indirgeyerek, çevreye zarar vermeden tehlikeli atıkları bertaraf ettirmek,
  • Koç Üniversitesi çalışanlarına ve alt işveren firma çalışanlarına çevre konusunda sürekli eğitim vermek ve bu ilkeleri uygulamaları için teşvik etmek,
  • Çalışanlar ve öğrenciler arasında çevre konusunda farkındalık yaratmak,
  • Bu ilkeler ışığında çevre yönetim sistemimizi sürekli geliştirmektir.

Koç Üniversitesi tarafından taahhüt edilen ve uygulanan bu politika, iletişim araçları yardımıyla kamuoyuna duyurulacak ve kamuoyu görüşüne açık olacaktır.