KOÇ ÜN─░VERS─░TES─░ KAMPÜSÜ TRAF─░K KURALLARI

1. AMAÇ VE GENEL ESASLAR

1.1. Üniversite trafik kurallar─▒; kampüste trafik kazalar─▒n─▒ önlemek, park etme kolayl─▒klar─▒ ve düzgün bir trafik ak─▒┼č─▒ sa─člamak için al─▒nm─▒┼č olan önlemlerin tümüdür. Bu kurallar 2918 say─▒l─▒ Trafik Yasas─▒ ile yönetim kararlar─▒na dayanmaktad─▒r.

1.2. Koç Üniversitesi s─▒n─▒rlar─▒ içerisinde motorlu-motorsuz araç kullanmak Üniversitece tan─▒nan bir ayr─▒cal─▒kt─▒r. Üniversite personelininin, ö─črencilerin ya da ziyaretçilerin do─čal olarak sahip oldu─ču bir hak de─čildir.

1.3. Günün 24 saatinde geçerli bulunan trafik kurallar─▒na ve bu kurallar─▒n uygulanmas─▒nda yard─▒mc─▒ olan Güvenlik personelinin uyar─▒lar─▒na sürücüler taraf─▒ndan uyulmas─▒ gerekmektedir. Aksi takdirde, Ek-A'daki tabloya göre yapt─▒r─▒m uygulanacakt─▒r.

1.4. Üniversitemizde yayalar, ko┼čulsuz geçi┼č önceli─či hakk─▒na sahiptirler. Araç sürücüleri yol üzerinde bir yaya gördüklerinde, zaman─▒nda tam olarak durmal─▒d─▒rlar.

 

2. KURALLAR

2.1. Tüm kurallar güvenli─činiz içindir.

2.2. HGS ET─░KET─░

  • HGS etiketi ba┼čvuru formunda yaz─▒lan plaka için geçerlidir.
  • HGS etiketi arac─▒n ön cam sol üst bölümüne yap─▒┼čt─▒r─▒l─▒r.
  • HGS etiketi ba┼čkas─▒na verilemez ve devredilemez.
  • HGS etiketinin ba┼čkas─▒ taraf─▒ndan kullan─▒ld─▒─č─▒ tespit edilirse HGS iptal edilir.

2.3. OTOPARK

2.3.1. Üniversite arazisi içinde bulunan otopark alanlar─▒ ve park kapasitelerini gösteren Tablo Ek-A'dad─▒r.

2.3.2. Otoparklarda meydana gelebilecek h─▒rs─▒zl─▒k olaylar─▒ndan ve araçlara gelebilecek hasardan Üniversite sorumlu de─čildir.

2.3.3. Ta┼č─▒ma ve yükleme maksad─▒ ile hiçbir araç kald─▒r─▒m veya yaya yoluna ç─▒kamaz.

2.3.4. Motorsiklet ve bisikletler ancak gösterilen yerlere park edebilir.

2.4. HIZ TAHD─░TLER─░

2.4.1.Kampüs içinde h─▒z s─▒n─▒r─▒ levhalarla gösterilmi┼č olup azami h─▒z 40 Km. /s.tir., Kav┼čaklara yakla┼č─▒rken arac─▒n h─▒z─▒ daha da dü┼čürülür.

2.5. D─░─×ER KURALLAR

2.5.1.Araçlar─▒n kampüs içinde klakson çalmas─▒, konvoy olu┼čturmas─▒, tehlikeli ┼čekilde kullan─▒lmas─▒ ve araç sollamas─▒ yasakt─▒r.

2.5.2.Kask takmayan motorsiklet sürücüleri, kampüs yollar─▒nda seyir edemezler.

2.5.3.Ana Giri┼č Kap─▒s─▒ndan misafir araç kart─▒ alarak giren araçlar─▒n kartlar─▒n─▒ kar┼č─▒dan görünecek ┼čekilde ön cam─▒n sol alt kö┼česine koymalar─▒ ve ç─▒k─▒┼čta kart─▒ iade etmeleri gerekmektedir. Kaybedilmesi halinde, tazmin zorunlulu─ču vard─▒r.

 

3. KURAL ─░HLAL─░ HAL─░NDE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR

3.1. Kural ihlali halinde uygulanacak yapt─▒r─▒mlar Ek-A'dad─▒r.

3.2. HGS etiketi olan her sürücüye 100 puan tahsis edilmi┼čtir. Her kural ihlalinde, ceza tablosuna göre puan kesilir. 100 ceza puanlar─▒n─▒ dolduran sürücülerin hgs etiketi iptal edilir.

3.3. Yasak yere b─▒rak─▒lan araçlar Güvenlik taraf─▒ndan çektirilebilir.

3.4. Sürücü belgesi olmayan sürücülerin arac─▒ kampüs d─▒┼č─▒na ç─▒kar─▒l─▒r. Trafik Zab─▒tas─▒na suç duyurusunda bulunulur.

3.5. Plakas─▒z araç kullanan sürücülerin araçlar─▒ kampüse al─▒nmaz.

3.6. Alkollü olarak araç kullanan sürücülerin araçlar─▒ kampüse al─▒nmaz.

3.7. Ziyaretçiler veya ticari araçlar─▒n sürücüleri kurallar─▒ ihlal ettiklerinde, Güvenlik kendilerini uyar─▒r. Kural ihlalinin niteli─čine göre araç ve sürücü kampüsten ç─▒kar─▒labilir ve bir daha girmesine izin verilmeyebilir.

 

4. TRAF─░K CEZASI ─░LE ─░LG─░L─░ USULLER VE ─░T─░RAZ ESASLARI

4.1. Trafik kurallar─▒n─▒n ihlali halinde Güvenlik ceza ka─č─▒d─▒n─▒ yazar. Orjinalini muhafaza eder, bir nüsha ceza alan ┼čah─▒sa verilir veya e-posta olarak bilgilendirme yap─▒l─▒r.

4.2. Sürücünün, alm─▒┼č oldu─ču trafik cezas─▒na itiraz─▒ oldu─ču takdirde, Güvenlik Müdürlü─čü'ne 7 gün içinde ba┼čvuruda bulunmas─▒ gerekir. Sürücü alaca─č─▒ cevaptan tatmin olmazsa Genel Sekreterli─če ba┼čvurabilir.

 

5. TRAF─░K KAZASI HAL─░NDE HAREKET TARZI

5.1. Arac─▒n─▒z─▒ trafik için ek bir tehlike yaratmayacak ┼čekilde hemen durdurup emniyet tedbiri al─▒n─▒z (Örn. ilk olarak reflektör koyunuz.)

5.2. Güvenlik Müdürlü─čü'ne (Tel: 3535 veya 3636 ), Acil durum ( Tel:1122) ve gerekirse Sa─čl─▒k Merkezi'ne (Tel:1100 ) bildirerek, kazay─▒ haber veriniz.

5.3. Arac─▒n─▒z─▒ kaza yapt─▒─č─▒ haliyle oldu─ču gibi, trafik ekibi gelinceye kadar b─▒rak─▒n─▒z. Ancak, yaral─▒ ve ölü yoksa, maddi hasar halinde di─čer araç sürücüsü ile anla┼č─▒rsan─▒z arac─▒n─▒z─▒ çekebilirsiniz.

5.4. ─░stendi─činde sigorta poliçe tarih ve numaras─▒n─▒ di─čer belgelerinizi vermeye haz─▒r olunuz.

5.5. Kaza yerinden yetkili memur gelinceye kadar ayr─▒lmay─▒n─▒z.

 

EKLER

EK-A: TRAF─░K SUÇU ve CEZALARI
EK-B: OTOPARK B─░LG─░LER─░