─░TFA─░YE MERKEZ─░

Koç Üniversitesi ─░tfaiye Merkezi; 7 gün 24 saat esas─▒na göre çal─▒┼čmaktad─▒r. ─░tfaiye Merkezi olarak önceli─čimiz, kampüste yang─▒n ç─▒kmamas─▒ konusunda gerekli kontroller yap─▒larak önleyici tedbirler almakt─▒r. Olas─▒ bir yang─▒n durumunda ise; kurtarma ve tahliyenin yap─▒lmas─▒, yang─▒n─▒n geni┼člemesinin engellenmesi ve yang─▒n─▒n söndürülmesi öncelikli hedeflerimiz aras─▒ndad─▒r. Ayr─▒ca, itfaiye arac─▒n─▒n ve ekibin haz─▒r tutulmas─▒, organize edilmesi ve planlamalar─▒n etkin bir ┼čekilde yürütülmesi görevlerimiz aras─▒ndad─▒r.

─░tfaiye Personeli, yang─▒n ve do─čal afetlerle ilgili ─░stanbul ili veya d─▒┼č─▒nda organize edilen toplant─▒, e─čitim ve seminerlere kat─▒l─▒r.

Binalar─▒n Yang─▒ndan Korunmas─▒ Hakk─▒nda Yönetmelik kapsam─▒nda, her binan─▒n muhtelif yerlerinde yang─▒n dolab─▒ ve yeterince yang─▒n söndürme cihazlar─▒ konulmu┼čtur. Kritik alanlarda ise (Nadir Kitaplar, laboratuvarlar, sistem odalar─▒ vb.) otomatik söndürme sistemleri ile önlem al─▒nm─▒┼čt─▒r.

Orman yang─▒nlar─▒nda kampüsümüzün korunmas─▒ için deluge - gun ( su topu ) sistemleri de tesis edilmi┼čtir.

Fakülte Laboratuvarlar─▒nda çal─▒┼čan ve ö─črenim gören lisans ö─črencileri, doktora ö─črencileri ve sorumlular─▒na “Laboratuvarlarda Yang─▒n Önlemi” konular─▒nda yang─▒n e─čitimleri verilir. Bu e─čitimlerde portatif yang─▒n söndürme tüplerinin kullan─▒m─▒n─▒ da bizzat gösterilir. Bu e─čitimlere girmeyenlere ise “laboratuvar giri┼č kart─▒” verilmez.

Yang─▒n ve do─čal afetlerde, yurtlarda kalan engelli ö─črencilerimizin ivedilikle olay bölgesinden tahliyesi için itfaiye arac─▒m─▒zda “engelli ö─črenci listesi” vard─▒r. Bu liste her dönem isim ve oda numaras─▒ olarak güncellenir ve itfaiye arac─▒nda muhafaza edilir.

─░tfaiye Merkezinde 1 adet tam donan─▒ml─▒ itfaiye arac─▒ ile 5 tonluk yedek su römorku vard─▒r. ─░tfaiye Personelimiz Rumeli Feneri kampüsünde görev yapmaktad─▒r. Gerekti─činde Bat─▒ Yurdu ve Rumeli Feneri bölgesindeki kampüs d─▒┼č─▒ alanlarda da yang─▒nlara ilk müdahalede bulunur. Bat─▒ Yurdu ve kampüse yak─▒n yerle┼čim (Fener Köyü, Garipçe köyü vb.) alanlar─▒nda meydana gelebilecek yang─▒nlarda, (orman yang─▒nlar─▒ dâhil) söndürme i┼člemlni yapmak, kurtarma ve tahliye gerektiren olaylarda ise, insanlar─▒n can ve mal güvenli─čini korumak önceli─čimizdir. Bu önlemlere ek olarak her türlü patlama, trafik kazas─▒, çökme, mahsur kalma vb. durumlarda çevre emniyeti ba┼čta olmak üzere gerekli tedbirleri almak, en h─▒zl─▒ ve etkin bir biçimde olaya müdahale edilmesini de sa─člamakt─▒r.

Su depolar─▒ ve pompa istasyonlar─▒ ile tüm kampüs çevresi, zemin üstü ve zemin içi yang─▒n hidrantlar─▒ ile donat─▒lm─▒┼čt─▒r.

Kampüsümüzde 2 adet deprem konteyn─▒r─▒ bulunmaktad─▒r. Konteyn─▒rlar─▒n içinde bulunan kurtarma malzemeleri, rutin olarak kontrol edilir. Konteyn─▒r içinde son kullanma tarihi geçen malzemeler ise (t─▒bbi ilaçlar, içme suyu, piller vb.) periyodik olarak de─či┼čtirilir.

Koç Üniversitesi yang─▒nlara kar┼č─▒ uluslararas─▒ standartlarda korunmaktad─▒r.

─░leti┼čim Bilgileri

─░tfaiye Amiri: (0212) 338 36 40

─░tfaiye ─░stasyonu: (0212) 338 33 33

Acil Durum: 1122